ДСБИЛД ЕООДДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДСБИЛД ЕООД
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване
Виж Повече    
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИСистемите за сухо строителство предлагат неограничени възможности , когато става въпрос за пространствено оформление
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
DS_BUILD_EOOD@ABV.BG
08999 20 300
Виж Повече    
Виж Повече    Виж Повече    
Виж Повече    
Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.

ДСБИЛД ЕООД
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване


20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
ДСБИЛД ЕООД
Виж Повече    


  Една от основните дейности на ДСБИЛД ЕООД е доставката и монтажа на системи за сухо строителство.
  Фирмата ни развива тази дейност от 2001 год.и  за нас смело можем да кажем ,че нямаме тайни в НАПРАВАТА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ,ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ и ОКАЧЕНИ ТАВАНИ.
  Екипа ни се състои от квалифицирани кадри, всички са с огромен опит и  за нас няма тайни в сухото  строителство.
  Ние имаме опит в изпълнението на множество големи и малки обекти-ресторанти,хотели,пицарии ,банки,магазини ,Така и еднофамилни  къщи и апартамени.
Работим само с качествени инструменти и техника. Не допускаме компромис в нито един момент в монтажа на системите за сухо строителство.
   Имаме изградени тесни връзки със складове и доставчици за доставката на всякакви материали необходими за изпълнението на  доверените ни обекти.


Окачени тавани
Преградни стени
Предстенни обшивки
Окачени тавани
Преградни стени
Предстенни обшивки
  Една от основните дейности на ДСБИЛД ЕООД е доставката и монтажа на системи за сухо строителство.
  Фирмата ни развива тази дейност от 2001 год.и  за нас смело можем да кажем ,че нямаме тайни в НАПРАВАТА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ,ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ и ОКАЧЕНИ ТАВАНИ.
  Екипа ни се състои от квалифицирани кадри, всички са с огромен опит и  за нас няма тайни в сухото  строителство.
  Ние имаме опит в изпълнението на множество големи и малки обекти-ресторанти,хотели,пицарии ,банки,магазини ,Така и еднофамилни  къщи и апартамени.
Работим само с качествени инструменти и техника. Не допускаме компромис в нито един момент в монтажа на системите за сухо строителство.
   Имаме изградени тесни връзки със складове и доставчици за доставката на всякакви материали необходими за изпълнението на  доверените ни обекти.

ДСБИЛД ЕООД

къртене и демонтажи

  Ние имаме опит в релокация на магазини и помещения.
Подготвяме вашия обект за новия собственик или наемател.
  Когато търсите фирма ,която да се справи с релокацията на вашето помещение, когато сте имате нужда някой да демонтира стария интериор и да подготви помещението за новия собственик, ние сме насреща. От демонтажите на съществуващото оборудване,стелажи,обзавеждане, пускане на временно захранване и др.
   Демонтажи
на окачени тавани,стени, къртене на зидове и бетон. След това организиране и изхвърляне на отпадъците до депо, ние имаме опита и можем да се справим със всякакво предизвикателство
.
Демонтажни дейности

Демонтажни дейности
Демонтажни дейности
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
• Строителство до ключ
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
Демонтажни дейности
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
08999 20 300
ds_build_eood@abv.bg
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300

              
Ние предлагамe:
   
Пълен набор от демонтажни дейности:

    • Демонтажи на облицовки-фаянс,гипсокартон,мазилки,шпакловки и др.
    • Демонтажи на настилки-теракот,гранит,замазки и др.
    • Демонтаж на окачени тавани,гредореди и др.
    • Демонтаж на допълнително оборудване-ОВ и ВиК  и  Ел.инсталации
    • Демонтаж на стелажи,мебелировка,стъклени витрини и др.
    • Демонтажи на покриви.
   
    Къртене

    •
Бетон-плочи,греди,колони,стъпала
   • Тухлени зидове-зидарии от единички, газобетон и др.
     
     Извозване на отпадъци

   •
След демонтажните работи Предлагаме и извозване на отпадъците до депо с наш транспорт
   Пълно почистване и издаване на обекта във вид готов за приемане