ДСБИЛД
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
• Строителство до ключДСБИЛД ЕООДДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДСБИЛД ЕООД
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване

МАШИННО БОЯДИСВАНЕ

СТРОИТЕЛСТВО ДО КЛЮЧ

СУХО СТРОИТЕЛСТВО


Виж Повече    
20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

Виж Повече    

Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.
Част от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване.....
Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.....

Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!

МАШИННО БОЯДИСВАНЕ

СТРОИТЕЛСТВО ДО КЛЮЧ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ

СУХО СТРОИТЕЛСТВОСистемите за сухо строителство предлагат неограничени възможности , когато става въпрос за пространствено оформление......
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
08999 20 300
Виж Повече    Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.......

ДСБИЛД ЕООД
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване......
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване


20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ
ДСБИЛД ЕООД
Системите за сухо строителство предлагат неограничени възможности ,когато става въпрос за пространствено оформление....


ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
Виж повече Виж повече Виж повече
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече Виж повече
ДСБИЛД
ds_build_eood@abv.bg
ДСБИЛД
ЩОМ СТЕ ПОПАДНАЛИ НА НАШИЯ САЙТ, ОЗНАЧАВА ЧЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ТЪРСИТЕ
  Вероятно търсите комплексна услуга или някой, който да поеме вашия предстоящ проект.
Някой, който ще се ангажира със вашия обект и да го приеме все едно е свой собствен и да се отнесе точно така с него.  
   Ние от екипа на ДСБИЛД имаме опита,знанието,отношението и техниката да реализираме всеки детайл от началото на  обекта до неговото предаване на собственика.
Предлагаме широк спектър от услуги насочени основно в Строителството и и ремонта на сгради,жилища офиси и др.
  Сформирали сме неголям,но сплотен екип -за всеки един от нас поетата задача е като визитка. Обичаме работата си и правим всичко с желание.
   Ще ви дадем  един пример- тъсите някой който да построи вашия дом-намирате го той го построява и и си тръгва ,след това някой който да довърши строежа -полагане на Топлоизолация,Гипсокартони, Мазилки,Шпакловки, Боядисване,полагане на настилки-фаянс,паркет, Ел инсталации и др. И всеки различен от другия екип ще търси оправдание в предния,ако има нещо некачествено.  

  Затова ние предлагаме комплексна услуга на строителство - от основи до ключ, Ако искате да видите с какво можем да сме полезни, моля разгледайте сайта ни ,тук ще откриете всичките услуги които предлагаме.

01
02
03
Част от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване
ЩОМ СТЕ ПОПАДНАЛИ НА НАШИЯ САЙТ, ОЗНАЧАВА ЧЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ТЪРСИТЕ
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
01
02
03
ЩОМ СТЕ ПОПАДНАЛИ НА НАШИЯ САЙТ, ОЗНАЧАВА ЧЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ТЪРСИТЕ
   Ние от екипа на ДСБИЛД имаме опита,знанието,отношението и техниката да реализираме всеки детайл от началото на  обекта до неговото предаване на собственика.
Предлагаме широк спектър от услуги насочени основно в Строителството и и ремонта на сгради,жилища офиси и др.
  Вероятно търсите комплексна услуга или някой, който да поеме вашия предстоящ проект.
Някой, който ще се ангажира със вашия обект и да го приеме все едно е свой собствен и да се отнесе точно така с него.  
  Сформирали сме неголям,но сплотен екип -за всеки един от нас поетата задача е като визитка. Обичаме работата си и правим всичко с желание.
   Ще ви дадем  един пример- тъсите някой който да построи вашия дом-намирате го той го построява и и си тръгва ,след това някой който да довърши строежа -полагане на Топлоизолация,Гипсокартони, Мазилки,Шпакловки, Боядисване,полагане на настилки-фаянс,паркет, Ел инсталации и др. И всеки различен от другия екип ще търси оправдание в предния,ако има нещо некачествено.  

  Затова ние предлагаме комплексна услуга на строителство - от основи до ключ, Ако искате да видите с какво можем да сме полезни, моля разгледайте сайта ни ,тук ще откриете всичките услуги които предлагаме.
  Вероятно търсите комплексна услуга или някой, който да поеме вашия предстоящ проект.
Някой, който ще се ангажира със вашия обект и да го приеме все едно е свой собствен и да се отнесе точно така с него.  
   Ние от екипа на ДСБИЛД имаме опита,знанието,отношението и техниката да реализираме всеки детайл от началото на  обекта до неговото предаване на собственика.
Предлагаме широк спектър от услуги насочени основно в Строителството и и ремонта на сгради,жилища офиси и др.
  Сформирали сме неголям,но сплотен екип -за всеки един от нас поетата задача е като визитка. Обичаме работата си и правим всичко с желание.
   Ще ви дадем  един пример- тъсите някой който да построи вашия дом-намирате го той го построява и и си тръгва ,след това някой който да довърши строежа -полагане на Топлоизолация,Гипсокартони, Мазилки,Шпакловки, Боядисване,полагане на настилки-фаянс,паркет, Ел инсталации и др. И всеки различен от другия екип ще търси оправдание в предния,ако има нещо некачествено.  

  Затова ние предлагаме комплексна услуга на строителство - от основи до ключ, Ако искате да видите с какво можем да сме полезни, моля разгледайте сайта ни ,тук ще откриете всичките услуги които предлагаме.
  Вероятно търсите комплексна услуга или някой, който да поеме вашия предстоящ проект.
Някой, който ще се ангажира със вашия обект и да го приеме все едно е свой собствен и да се отнесе точно така с него.  
   Ние от екипа на ДСБИЛД имаме опита,знанието,отношението и техниката да реализираме всеки детайл от началото на  обекта до неговото предаване на собственика.
Предлагаме широк спектър от услуги насочени основно в Строителството и и ремонта на сгради,жилища офиси и др.
  Сформирали сме неголям,но сплотен екип -за всеки един от нас поетата задача е като визитка. Обичаме работата си и правим всичко с желание.
   Ще ви дадем  един пример- тъсите някой който да построи вашия дом-намирате го той го построява и и си тръгва ,след това някой който да довърши строежа -полагане на Топлоизолация,Гипсокартони, Мазилки,Шпакловки, Боядисване,полагане на настилки-фаянс,паркет, Ел инсталации и др. И всеки различен от другия екип ще търси оправдание в предния,ако има нещо некачествено.  

  Затова ние предлагаме комплексна услуга на строителство - от основи до ключ, Ако искате да видите с какво можем да сме полезни, моля разгледайте сайта ни ,тук ще откриете всичките услуги които предлагаме.
  Вероятно търсите комплексна услуга или някой, който да поеме вашия предстоящ проект.
Някой, който ще се ангажира със вашия обект и да го приеме все едно е свой собствен и да се отнесе точно така с него.  
   Ние от екипа на ДСБИЛД имаме опита,знанието,отношението и техниката да реализираме всеки детайл от началото на  обекта до неговото предаване на собственика.
Предлагаме широк спектър от услуги насочени основно в Строителството и и ремонта на сгради,жилища офиси и др.
  Сформирали сме неголям,но сплотен екип -за всеки един от нас поетата задача е като визитка. Обичаме работата си и правим всичко с желание.
   Ще ви дадем  един пример- тъсите някой който да построи вашия дом-намирате го той го построява и и си тръгва ,след това някой който да довърши строежа -полагане на Топлоизолация,Гипсокартони, Мазилки,Шпакловки, Боядисване,полагане на настилки-фаянс,паркет, Ел инсталации и др. И всеки различен от другия екип ще търси оправдание в предния,ако има нещо некачествено.  

  Затова ние предлагаме комплексна услуга на строителство - от основи до ключ, Ако искате да видите с какво можем да сме полезни, моля разгледайте сайта ни ,тук ще откриете всичките услуги които предлагаме.
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
Наши Клиенти са