• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
Male holding spray gun and painted steel. Man paints pipe atomizer.ДСБИЛД ЕООДДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДСБИЛД ЕООД
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване
Виж Повече    
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ДСБИЛД
Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИСистемите за сухо строителство предлагат неограничени възможности , когато става въпрос за пространствено оформление
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
DS_BUILD_EOOD@ABV.BG
08999 20 300
Виж Повече    
Виж Повече    Виж Повече    
Виж Повече    
Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.

ДСБИЛД ЕООД
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване


20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
ДСБИЛД ЕООД
Виж Повече    

ДСБИЛД

Машинно боядисване

Латекс и фасаген
Грундове и лакове
Пожарозащитни боиМАШИННО БОЯДИСВАНЕ
МАШИННО БОЯДИСВАНЕ
Латекс и фасаген
Грундове и лакове
Пожарозащитни бои

  Машинното боядисване или наречено по друг начин безвъздушно или airless е добре познато всякъде по света.
  То представлява метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. посредством бутални или мембранни вакумни помпи .
   Боята се изнася с високо налягане през дюза с малък отвор в предната част на пистолета. От особенна важност е използваната техника и машини за боядисване. Ние работим само професионални машини на
Graco.
Машините ни могат да нанасят всякакви видове бои -         Латекс,фасаген,грундове,алкидни бои,Пожарозащитни бои и смоли.
Това прави областта на приложение на безвъздушното боядисване разнообразно и понякога незаменимо.
  От жилищни сгради ,къщи ,офиси гаражи до индустриални приложения като боядисване на халета,съоръжения,тръбопроводи и др,
.
  Машинното боядисване или наречено по друг начин безвъздушно или airless е добре познато всякъде по света.
  То представлява метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. посредством бутални или мембранни вакумни помпи .
   Боята се изнася с високо налягане през дюза с малък отвор в предната част на пистолета. От особенна важност е използваната техника и машини за боядисване. Ние работим само професионални машини на
Graco.
Машините ни могат да нанасят всякакви видове бои -         Латекс,фасаген,грундове,алкидни бои,Пожарозащитни бои и смоли.
Това прави областта на приложение на безвъздушното боядисване разнообразно и понякога незаменимо.
  От жилищни сгради ,къщи ,офиси гаражи до индустриални приложения като боядисване на халета,съоръжения,тръбопроводи и др,
.
🖌  Постига се безрелефна идеално гладка повърхност

🖌  Възможност за боядисване на релефни  повърхности

🖌  Десетки пъти по бързо  от нанасянето на боя с валяк и четка

🖌 Боядисване труднодостъпни и нестандартни форми

🖌  Нанасяне на различни видове бои и лакове

🖌 Постигане на по-ниска цена за нанасяне благодарение на постигането на многократно по голяма производителност

Латекс и фасаген
Грундове и лакове
Пожарозащитни бои
🖌  Постига се безрелефна идеално гладка повърхност

🖌  Възможност за боядисване на релефни  повърхности

🖌  Десетки пъти по бързо  от нанасянето на боя с валяк и четка

🖌 Боядисване труднодостъпни и нестандартни форми

🖌  Нанасяне на различни видове бои и лакове

🖌 Постигане на по-ниска цена за нанасяне благодарение на постигането на многократно по голяма производителност


  Машинното боядисване или наречено по друг начин безвъздушно или airless е добре познато всякъде по света.
  То представлява метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. посредством бутални или мембранни вакумни помпи .
   Боята се изнася с високо налягане през дюза с малък отвор в предната част на пистолета. От особенна важност е използваната техника и машини за боядисване. Фирмата ни притежава няколко професионални машини от високия клас на световния лидер 
Graco.
Машините ни могат да нанасят всякакви видове бои -         Латекс,фасаген,грундове,алкидни бои,Пожарозащитни бои и смоли.
Това прави областта на приложение на безвъздушното боядисване разнообразно и понякога незаменимо.
  От жилищни сгради ,къщи ,офиси гаражи до индустриални приложения като боядисване на халета,съоръжения,тръбопроводи и др,
.

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
• Строителство до ключ
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство


🖌  Постига се безрелефна идеално гладка повърхност

🖌  Възможност за боядисване на релефни  повърхности

🖌  Десетки пъти по бързо  от нанасянето на боя с валяк и четка

🖌 Боядисване труднодостъпни и нестандартни форми

🖌  Нанасяне на различни видове бои и лакове

🖌 Постигане на по-ниска цена за нанасяне благодарение на постигането на многократно по голяма производителност

Предимства
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
Области на приложение
🖌Боядисване на метални конструкции, халета и съоръжения

🖌 Боядисване на промишлени сгради и съоръжения

🖌 Боядисване на жилищни и обществени сгради

🖌 Боядисване на пристанищни, железопътни и летищни инфраструктурни съоръжения

🖌Боядисване на плавателни съдове

🖌Разчертаване на паркинги и паркоместа
🖌  Постига се безрелефна идеално гладка повърхност

🖌  Възможност за боядисване на релефни  повърхности

🖌  Десетки пъти по бързо  от нанасянето на боя с валяк и четка

🖌 Боядисване труднодостъпни и нестандартни форми

🖌  Нанасяне на различни видове бои и лакове

🖌 Постигане на по-ниска цена за нанасяне благодарение на постигането на многократно по голяма производителност

  Машинното боядисване или наречено по друг начин безвъздушно или airless е добре познато всякъде по света.
  То представлява метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. посредством бутални или мембранни вакумни помпи .
   Боята се изнася с високо налягане през дюза с малък отвор в предната част на пистолета. От особенна важност е използваната техника и машини за боядисване. Ние работим само професионални машини на
Graco.
Машините ни могат да нанасят всякакви видове бои -         Латекс,фасаген,грундове,алкидни бои,Пожарозащитни бои и смоли.
Това прави областта на приложение на безвъздушното боядисване разнообразно и понякога незаменимо.
  От жилищни сгради ,къщи ,офиси гаражи до индустриални приложения като боядисване на халета,съоръжения,тръбопроводи и др,
.