• Сухо строителство
• Машинно боядисване
• Строителство до ключ
ДСБИЛД
ДСБИЛД
Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
ДСБИЛД
ДСБИЛД
Строителство до ключ


ДСБИЛД ЕООДДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДСБИЛД ЕООД
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване
Виж Повече    
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИСистемите за сухо строителство предлагат неограничени възможности , когато става въпрос за пространствено оформление
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
DS_BUILD_EOOD@ABV.BG
08999 20 300
Виж Повече    
Виж Повече    Виж Повече    
Виж Повече    
Строителна фирма „ДСБИЛД” ЕООД е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейността обхваща строителство на сгради, реконструкции и ремонти.

Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване


20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
ДСБИЛД ЕООД
Виж Повече    

ДСБИЛД

Сухо Строителство

Сухо Строителство

  Една от основните дейности на ДСБИЛД ЕООД е доставката и монтажа на системи за сухо строителство.
  Фирмата ни развива тази дейност от 2001 год.и  за нас смело можем да кажем ,че нямаме тайни в направата на ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ,ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ и ОКАЧЕНИ ТАВАНИ.
  Екипа ни се състои от квалифицирани кадри, всички са с огромен опит и  за нас няма тайни в сухото  строителство.
  Ние имаме опит в изпълнението на множество големи и малки обекти-ресторанти,хотели,пицарии ,банки,магазини също така и еднофамилни  къщи и апартамени.
Работим само с качествени инструменти и техника. Не допускаме компромис в нито един момент в монтажа на системите за сухо строителство.
   Имаме изградени тесни връзки със складове и доставчици за доставката на всякакви материали необходими за изпълнението на  доверените ни обекти.
Окачени тавани
Преградни стени
Предстенни обшивки

Изграждането на преградни стени от гипсокартон имат няколко големи преимущества пред стените от тухли,газобетон или др.
- Лекота на самата конструкция
- Повишена топлоизолация и пожарозащита
- Всички инсталации могат да се прекарват вътре в стените,което спестява много място и допринася за лекотата при монтажа.
- Стените са значително по тънки и спестяват място,което е огромно значение при новото строителство.
- гъвкавостта при изпълнение на нестандарни форми
- Шумоизолация-при поставянето на вата и правилно изпълнение на ссистемата за преградни стени шумозащитата е значително по висока.
- ЦЕНАТА- тотално цената излиза по изгодна.

Окачените тавани от гипскартон се използват както при новото строителство, така също и при обновяването на сгради. Приемуществото на окачените тавани е че могат да се монтират без особенна подготовка на съществуващите таванни повърхности.Съвременните строителни технологии позволяват монтирането на окачените тавани без(или с малко) използване на мокри процеси,което по свой ред довежда до значително скъсяване на времето за строително ремонтни дейности.Поради почти неограничените възможности за интерпретиране с таваните от гипсокартон те представляват едно от главните съставни на успешния интериор на помещенията.Чрез използването на минерална изолационна вата във комбинация с гипсокартонената обшивка се постигат допълнителни подобрения:
- Намаляване на разходите за отопление в резултат на подобрената топлоизолация:
- повищена звукоизолация:
- повишена пожароизолация:
  Една от основните дейности на ДСБИЛД ЕООД е доставката и монтажа на системи за сухо строителство.
  Фирмата ни развива тази дейност от 2001 год.и  за нас смело можем да кажем ,че нямаме тайни в НАПРАВАТА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ,ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ и ОКАЧЕНИ ТАВАНИ.
  Екипа ни се състои от квалифицирани кадри, всички са с огромен опит и  за нас няма тайни в сухото  строителство.
  Ние имаме опит в изпълнението на множество големи и малки обекти-ресторанти,хотели,пицарии ,банки,магазини ,Така и еднофамилни  къщи и апартамени.
Работим само с качествени инструменти и техника. Не допускаме компромис в нито един момент в монтажа на системите за сухо строителство.
   Имаме изградени тесни връзки със складове и доставчици за доставката на всякакви материали необходими за изпълнението на  доверените ни обекти.

Изграждането на преградни стени от гипсокартон имат няколко големи преимущества пред стените от тухли,газобетон или др.
- Лекота на самата конструкция
- Повишена топлоизолация и пожарозащита
- Всички инсталации могат да се прекарват вътре в стените,което спестява много място и допринася за лекотата при монтажа.
- Стените са значително по тънки и спестяват място,което е огромно значение при новото строителство.
- гъвкавостта при изпълнение на нестандарни форми
- Шумоизолация-при поставянето на вата и правилно изпълнение на системата за преградни стени шумозащитата е значително по висока.
- ЦЕНАТА- тотално цената излиза по изгодна.

Окачените тавани от гипскартон се използват както при новото строителство, така също и при обновяването на сгради. Приемуществото на окачените тавани е че могат да се монтират без особенна подготовка на съществуващите таванни повърхности.Съвременните строителни технологии позволяват монтирането на окачените тавани без(или с малко) използване на мокри процеси,което по свой ред довежда до значително скъсяване на времето за строително ремонтни дейности.Поради почти неограничените възможности за интерпретиране с таваните от гипсокартон те представляват едно от главните съставни на успешния интериор на помещенията.Чрез използването на минерална изолационна вата във комбинация с гипсокартонената обшивка се постигат допълнителни подобрения:
-
Намаляване на разходите за отопление в резултат на подобрената топлоизолация:
-
повищена звукоизолация:
- повишена пожароизолация:
Окачени тавани
Преградни стени
Предстенни обшивки
Окачени тавани
Преградни стени
Предстенни обшивки
  Една от основните дейности на ДСБИЛД ЕООД е доставката и монтажа на системи за сухо строителство.
  Фирмата ни развива тази дейност от 2001 год.и  за нас смело можем да кажем ,че нямаме тайни в НАПРАВАТА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ,ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ и ОКАЧЕНИ ТАВАНИ.
  Екипа ни се състои от квалифицирани кадри, всички са с огромен опит и  за нас няма тайни в сухото  строителство.
  Ние имаме опит в изпълнението на множество големи и малки обекти-ресторанти,хотели,пицарии ,банки,магазини ,Така и еднофамилни  къщи и апартамени.
Работим само с качествени инструменти и техника. Не допускаме компромис в нито един момент в монтажа на системите за сухо строителство.
   Имаме изградени тесни връзки със складове и доставчици за доставката на всякакви материали необходими за изпълнението на  доверените ни обекти.
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300