• Сухо строителство
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
• Машинно боядисване

ДСБИЛД ЕООД


ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване
Виж Повече    
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!

© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
08999 20 300
Виж Повече    
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
ds_build_eood@abv.bg
ДСБИЛД
ТУК ЩЕ ВИ ПОКАЖЕМ САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ОБЕКТИТЕ,КОИТО СМЕ ИЗПЪЛНИЛИ
Част от нашите обекти
Част от нашите обекти
Част от нашите обекти
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
ТУК ЩЕ ВИ ПОКАЖЕМ САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ОБЕКТИТЕ,КОИТО СМЕ ИЗПЪЛНИЛИ


СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ

СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ

ДСБИЛД ЕООД
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ

20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ

ДСБИЛД

Фасади и Топлоизолация