ДСБИЛД
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
• Строителство до ключ

ДСБИЛД ЕООДДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
Сухо строителство
Сухо строителство
Машинно боядисване
Машинно боядисване
Част от нашите обекти
ДЕЙНОСТИ
Виж Повече    
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ

© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0

ВРЪЗКА С НАС
08999 20 300
Виж Повече    

ДСБИЛД ЕООД
Час от основните дейности на фирмата ни е Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/  - ефективното боядисване
20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
ДСБИЛД ЕООД

Виж повече Виж повече Виж повече
ds_build_eood@abv.bg
ТУК ЩЕ ВИ ПОКАЖЕМ САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ОБЕКТИТЕ,КОИТО СМЕ ИЗПЪЛНИЛИ


ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
Част от нашите обекти
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ

20 ГОДИНИ
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ

ДСБИЛД ЕООД
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ
Част от нашите обекти
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0


Ние не делим обектите на малки и големи-за нас те са ВАЖНИ и доволният клиент е най-важен!

ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300
ДСБИЛД
© Copyright  2019 |   All Rights Reserved   |   Powered by k0c3t0
ВРЪЗКА С НАС
ds_build_eood@abv.bg
08999 20 300

СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ

ДСБИЛД ЕООД
СТРОИМ § РЕМОНТИРАМЕ
20 ГОДИНИ
• Сухо строителство
• Машинно боядисване
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
ДСБИЛД
• Машинно боядисване
• Строителство
• Сухо строителство
• Строителство до ключ

ДСБИЛД

Строителство и ремонт