ДС БИЛД ЕООД -Доставка и монтаж на топлоизолация,Минерални мазилки,Системи за сухо строителство,Окачени тавани,Преградни стени,Цялостни ремонти.
Amazing Counters
Reduce Cortisol
ДС БИЛД ЕООД -Доставка и монтаж на топлоизолация,Минерални мазилки,Системи за сухо строителство,Окачени тавани,Преградни стени,Цялостни ремонти.
ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА
Предстенните обшивки са една втора обшивка от метална конструкция върху акустични вибрационни скоби, топлоизолационен слой и гипсокартонени плоскости. Те дават възможност за допълнително подобряване на звуко- и топлоизолацията с плоскости на  ГК 12,5 мм или 15,0 мм.
Плоскости на  ГК се прилагат в сухото вътрешно строителство като гипсокартонени системи. Най честото използване на Предстенните обшивки като завършващ слой са при външни стени с повишени топлоизолационни и шумоизолационни изисквания,при достатъчно криви стени или стени-трасета на кабели,тръби и др.,в мокри помещения с влагоустойчив гипскартон.Качествата на тези системи са резултат от взаимодействието между конструкция, гипсокартонени плоскости, скрепителни елементи, изолационни материали и пр. Конструкциите могат да се изработват от дървени летви или метални профили. За закрепването на плоскостите на  ГК се използват рапидни винтове.
Формите, размерите и приложението вж. в по - долната таблица. UD - профилите 30/30 се закрепват с дюбели на необходимото разстояние от стената на пода, респ. на тавана.
     
Да се пробият предварително отвори на разстояние от 80 см (диаметър 6 мм). За подобрябане на звукоизолацията разстоянието от стената трябва да бъде най - малко 50 мм. Преди закрепването на профила върху него се залепва уплътнителна лента.

За укрепване на CD - профилите на половината височина на стените (макс. разст. 150 см) се закрепват с дюбели, акустични вибрационни скоби или директни окачвачи. Залепената под акустичните вибрационни скоби уплътнителна лента предотвратява повърхностния контакт.
     
CD - профилите 60/27 се поставят в UD - профилите на разстояние 60 см. CD - профилите се нивелират и завинтват към скобите.
След монтирането на инсталациите и поставянето на изолацията плоскостите от гипскартон се завинтват за конструкцията с рапидни винтове ТN 25 ( разстояние макс 25 см.).

1.Гипскартон 1 пласт
2.CD профил
3.UD-профил
4.Директен окачвач
5.Уплатнителна лента
6.Пирондюбел 6/40
7.Винтове за окачвачи
8.6.Рапиден винт 35мм
11.Гипскартон 2 пласт
12.Рапиден винт 25мм
13.Топлоизолационна вата